ผู้บริหาร


นายวัฒนา ภู่วโรดม
นายกเทศมนตรี

POLL

การบริการของเราเป็นอย่างไร
 
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2020 เวลา 21:03 น.

วันที่ 17 มิถุนายน 2563เทศบาลตำบลเกษตรวิสัยจัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีแก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2020 เวลา 13:35 น.