ผู้บริหาร


นายวัฒนา ภู่วโรดม
นายกเทศมนตรี

POLL

การบริการของเราเป็นอย่างไร
 
ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฏาคม 2019 เวลา 14:37 น.

วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลเกษตรวิสัยนำโดยนาย นายกเทศมนตรี นายวัฒนา ภู่วโรดม
ร่วมกับอำเภอเกษตรวิสัยจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ ขึ้น ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในท้องถิ่น ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วม เสียสละและความสามัคคีของประชาชนในชุมชน และมีการประกวดต้นเทียนพรรษา การประกวดขบวนแห่เทียนพรรษา และการประกวดธิดาเทียนพรรษา จาก ๘ คุ้มวัดในเขตเทศบาล


 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 30 กรกฏาคม 2019 เวลา 10:48 น.