ผู้บริหาร


นายวัฒนา ภู่วโรดม
นายกเทศมนตรี

POLL

การบริการของเราเป็นอย่างไร
 
การจัดกิจกรรมวันดินโลก ปี 2562 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2019 เวลา 11:36 น.

การจัดกิจกรรมวันดินโลก Stop Soil Erosion Save our Futureเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย
จัดกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก และปลูต้นไม้ ดำเนินการในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ดำเนินการ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ นากะเหล่ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน 60 คน
และจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ ดำเนินการในวันที่ 5 ธันวาคม 2562 ดำเนินการ ณ หนองน้ำ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ นากะเหล่ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน 40 คน


-กิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก และปลูกต้นไม้

 
-กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2020 เวลา 10:13 น.