ผู้บริหาร


นายวัฒนา ภู่วโรดม
นายกเทศมนตรี

POLL

การบริการของเราเป็นอย่างไร
 
มอบของรางวัลและขนม กิจกรรมวันเด็ก PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2020 เวลา 11:37 น.

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย ได้มอบของรางวัล และขนม กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ให้กับสถาศึกษา ๑๒ แห่ง

-โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย
-ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดกลาง
-โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดธาตุ
-ศูนย์พัฒนาเด็กชุมชนหมู่ ๘-โรงเรียนบ้านป่ายาง
-ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดป่ายาง
-โรงเรียนบ้านหนองแวง
-โรงเรียนเทศบาล๑เกษตรวิสัย
-วนิดาเนิร์สเชอรี่
-ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดป่าบาก


 
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 19:27 น.