ผู้บริหาร


นายวัฒนา ภู่วโรดม
นายกเทศมนตรี

POLL

การบริการของเราเป็นอย่างไร
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันโรดติดเชื้อ โควิด-19 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2020 เวลา 10:38 น.

เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ การให้ความรู้ในการป้องกันโรดติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019   COVID-19 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ในวันที่ 11 มีนาคม 2563 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเกษตรวิสัย


 
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2020 เวลา 10:42 น.