ผู้บริหาร


นายวัฒนา ภู่วโรดม
นายกเทศมนตรี

POLL

การบริการของเราเป็นอย่างไร
 
ประชุมเตรียมการจัดงานแห่เทียนเข้าพรรษา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2020 เวลา 09:38 น.

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลเกษตรวิสัยจัดการประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษา โดยมีชุมชนส่วนราชการต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ควรงดกิจกรรมการประกวดขบวนแห่เทียนพรรษา ต้นเทียนพรรษา และธิดาเทียนพรรษา แต่ยังคงมีกิจกรรมการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนให้แก่วัดในเขตเทศบาล เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามและเหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2020 เวลา 21:15 น.