ผู้บริหาร


นายวัฒนา ภู่วโรดม
นายกเทศมนตรี

POLL

การบริการของเราเป็นอย่างไร
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


จัดซื้อ-จัดจ้าง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2010 เวลา 21:29 น.
 • สอบราคาจ้างโครงสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและขยายพื้นจราจรถนนตะวันยอแสง หมู่ที่ 3
 • ส่งราคากลางงานก่อสร้างเพื่อการประชาสัมพันธ์สก่อสร้างท่อระบายน้ำและขยายพื้นจราจรถนนตะวันยอแสง หมู่ที่ 3
 • ประมูล ซื้อด้วยระบบอิเลคทรอนิคส์เครื่องออกกำลังกายพร้อมติดตั้ง และสนามเด็กเล่นพร้อมติดตั้ง
 • สอบราคาจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย 
 • สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ว่าการอำเภอเกษตรวิสัย 
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ สายกลางเมืองฯ
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ สายเฉลิมพระเกียรติฯ
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ สายชลประทานฯ
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ สายหลักเมืองฯ
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ สายนรการบริรักษ์ฯ
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ สายเทพลีลาฯ
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำและขยายผิวจราจรถนนเฉลิมพระเกียรติฯ
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำและขยายผิวจราจรสายศรีเกษตรฯ
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำและขยายไหล่พร้อมเสริมผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนหนองแวงสามัคคีฯ
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำและขยายผิวจราจรถนนเทพลีลาฯ
 • สอบราคาจ้างเหมาพัฒนาปรับปรุงที่ทิ้งขยะและกำจัดขยะ
 • สอบราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาตลาดสดเทศบาลฯ 2
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำและขยายผิวจราจรถนนหน้า ร.พ. ซอย 2ฯ
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำและขยายผิวจราจรถนนธรรมรักษาฯ
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำและขยายไหล่ถนนราษฎรอุทิศฯ
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำและขยายผิวจราจรถนนเจริญราษฎร์ฯ
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 08 มกราคม 2015 เวลา 10:12 น.