ผู้บริหาร


นายวัฒนา ภู่วโรดม
นายกเทศมนตรี

POLL

การบริการของเราเป็นอย่างไร
 
แห่เทียน


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 12 กรกฏาคม 2010 เวลา 09:45 น.

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 

โทร 043 589 098


•คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย
alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 12 กรกฏาคม 2019 เวลา 09:25 น.