ผู้บริหาร


นายวัฒนา ภู่วโรดม
นายกเทศมนตรี

POLL

การบริการของเราเป็นอย่างไร
 
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 02 กรกฏาคม 2020 เวลา 10:56 น.
►แผนดำเนินงานประจำปี
    แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

►รายงานกำกับติดตามผลประจำปี รอบ 6 เดือน
    รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ 1

►รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 02 กรกฏาคม 2020 เวลา 11:05 น.