โครงการกำจัดขยะอันตรายชุมชน 2562 พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 07 มีนาคม 2019 เวลา 14:18 น.
alt
ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโซนใต้
ได้จัดทำโครงการกำจัดขยะอันตรายจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อการกำจัดขยะอันตรายที่ถูกวิธี
และปลอดภัยค่อสิ่งแวดล้อม
วันที่ 7 มีนาคม 2562 ณ เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 08 มีนาคม 2019 เวลา 10:16 น.