มอบเบี้ยยังชีพ เดือนส.ค.๕๘ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2015 เวลา 15:50 น.

เมื่อวันที่ ๕-๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ นายวัฒนา ภู่วโรดม นายกเทศมนตรีตำบลเกษตรวิสัย
พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงาน เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาชุมชน ได้ออกพื้นที่ไปมอบเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๘


แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2015 เวลา 19:07 น.