วันปิยมหาราช 58 พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2015 เวลา 14:15 น.

23 ตุลาคม 58 เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย นายกเทศมนตรีตำบลเกษตรวิสัย พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนและพนักงานเทศบาล เข้าร่วมพิธีถวายสักการะ สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(ร.5) เนื่องในวันปิยมหาราช
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2015 เวลา 15:05 น.