การแข่งขันกีฬาชุมชนภายในเขตเทศบาล ประจำปี 2558 พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2015 เวลา 12:11 น.

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 นายวัฒนา ภู่วโรดม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย

เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาชุมชนภายในเขตเทศบาล ประจำปี 2558 (แข่งขันเรือเล็กไม่เกิน 5 ฝีพาย) พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย ณ บริเวณลำกุดกู่ ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2015 เวลา 15:21 น.