ดาวน์โหลดเอกสาร
ใบลา
ใบลาพักผ่อน Word Document ขนาดไฟล์ 37 KB 23384
ใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร Word Document ขนาดไฟล์ 39 KB 23453

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย
เทศบัญญัติเ เรื่อง บ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.11 MB 9513
เทศบัญญัติเ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทคาราโอเกะ พ.ศ.๒๕๖๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 9511
เทศบัญญัติเ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 9517

PDPA
นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 9507

ประมวลจริยธรรม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.41 MB 9510